Intenzivirani pregovori s Česima oko drugog bloka TE Pljevlja

Pregovori predstavnika kompanije Škoda Praha i Elektroprivrede Crne Gore su posljednjih dana intenzivirani, u pravcu postizanja finalnog dogovora o realizaciji projekta izgradnje drugog bloka Termoelektrane Pljevlja, rekao je Pobjedi predsjednik Upravnog odbora EPCG Đoko Krivokapić.

On podsjeća da je nakon što su sa Škodom Praha septembra 2016. godine u Pljevljima potpisani Ugovor o izradi glavnog projekta i Ugovor o izvođenju radova, a predstavnici Češke eksportne banke i osiguravajuće institucije EGAP odustali od finansiranja projekta izgradnje bloka 2 TE Pljevlja, EPCG nastavila pregovore sa Škodom radi obezbjeđivanja finansiranja i utvrđivanja alternativnog modela i uslova finansiranja projekta.

„Sve se radi u skladu sa postupkom izbora partnera za realizaciju izgradnje drugog bloka TE Pljevlja, kao i uporedne aktivnosti na obezbjeđivanjuodobravanja Elaborata o procjeni uticaja bloka 2 TE Pljevlja na životnu sredinu, pripremi tenderske dokumentacije za izbor inženjera projekta, usaglašavanju dugoročnog ugovora za isporuku uglja za TEPljevlja“, kaže Krivokapić ističući da je Škoda Praha izabrala kompaniju Dženeralelektrik za partnera na realizacijitog projekta.

Opširnije u Pobjedi

septembar 19, 2017 at 8:39 am