Deset kompanija zainteresovano za Galeniku

Deset kompanija podnijelo je zahtjev za otkup tenderske dokumentacije za privatizaciju Galenike, a osam je već uplatilo 250.000 dinara za otkup.

Rok za dostavljanje ponude za privatizaciju je 2. oktobar, a otvaranje ponuda je 4. oktobra, podsjećaju beogradski mediji.

Država je Galeniku ponudila za 25 miliona eura na ime otplate bankarskog duga, plus jedan euro, kao početna cijena za javno nadmetanje za udio od 93,7% Galenike.

Kupac na sebe preuzima i obavezu finansiranja socijalnog programa, ukoliko trenutni broj radnika premašuje njegove potrebe.

septembar 22, 2017 at 1:42 pm