Kredit Svjetske banke od 90 miliona do kraja godine


Realno je očekivati da će Vlada Crne Gore do kraja godine sa Svjetskom bankom zaključiti aranžman vrijedan 90 miliona dolara, saopšteno je tokom sastanka predstavnika te finansijske instiucije sa čelnicima CBCG u Vašingtonu.

Prvog dana godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke, koji se održavaju u Vašingtonu, ministar finansija, Darko Radunović, guverner CBCG, Radoje Žugić i viceguverner Nikola Fabris, sastali su se sa potpredsjednikom Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, Sirilom Milerom, direktoricom Svjetske banke za Jugoistočnu Evropu, Lindom van Gelder i šefom misije MMF-a za Crnu Goru, Martinom Petrijem.

Na sastanku sa Milerom van Gelderom, razgovarano je o ohrabrujućim i kredibilnim rezultatima Fiskalne strategije, kao i o finansijskom sistemu, koji je ocijenjen kao relativno stabilan i siguran.

„Zaključeno je da zabilježeni pomaci u ekonomskoj politici stvaraju preduslove za efikasno upravljanje dugom, dok efikasno implementirana Fiskalna strategija obezbjeđuje održivost javnog duga u srednjem roku“, saopšteno je iz CBCG.

Potpredsjednik Miler naglasio je da je Vlada napravila značajan napredak u poboljšanju fiskalne pozicije i jačanju finansijske stabilnosti, koji se reflektuju kroz rekordan rast ekonomije u 2017. i poboljšanje njenih makroekonomskih izgleda od strane renomiranih rejting agencija.

„Finansijska stabilnost je unaprijeđena i podržana kroz jačanje bilansa stanja, oporavak kreditiranja i značajan pad nekvalitetnih kredita. Sa koeficijentima likvidnosti i solventnosti čiji je nivo značajno iznad zakonski propisanog minimuma i snažnim rastom kreditne aktivnosti, bankarski sistem je stabilan, solventan i visoko likvidan“, navodi se u saopštenju.

Pohvaljen je značajan napredak Crne Gore u ispunjavanju prioritetnih aktivnosti za dobijanje podrške Svjetske banke, u vidu garancije od 90 miliona dolara, što bi doprinijelo povoljnijem pristupu Crne Gore internacionalnim tržištima kapitala, kao i stabilizaciji javnog duga.

„Realna su očekivanja da će ovaj aranžman biti zaključen do kraja 2017. godine“, saopšteno je iz CBCG.
Na sastanku sa potpredsjednikom Milerom, podržana je i ideja dodatnog finansiranja izuzetno uspješnog projekta MIDAS, u preliminarnom iznosu od oko 34 miliona dolara, čime bi se obezbjedilo dalje pružanje podrške razvoju poljoprivrednih kapaciteta i jačanju sistema bezbjednosti hrane.

Razgovarano je i o planu Budžeta za 2018. godinu, kao i o modalitetima smanjenja sive ekonomije kroz digitalnu fiskalizaciju.

oktobar 17, 2017 at 8:21 am