Banke zaradile ukupno 30 miliona eura

Ilustracija (www.fokus.ba)

Bankarski sektor je devet mjeseci završio u plusu 29,6 miliona eura. Petnaest banaka su od kamata i provizija za devet mjeseci uzele 72,6 miliona eura. Deset banaka je ostvarilo profit od ukupno 32,6 miliona eura a pet IBM, Prva banka, Zapad, Zirat i Nova gubitak od 3,01 milion eura.

CKB prednjači

Najveći profit ima CKB 8,26 miliona eura, od kamata i provizija je uzela ukupno 22 miliona. Profit ove banke za devet mjeseci prošle godine bio je znatno niži 1,08 miliona eura. Na drugom mjestu je Sosijete ženeral banka sa profitom od 7,2 miliona, što je oko 400 hiljada eura bolji rezultat nego u istom periodu prošle godine. Ova banka je od kamata, naknada i provizija uzela 18,4 miliona eura.

Treću poziciju drži Erste banka sa profitom od 6,17 miliona eura, što je oko 400 hiljada bolje nego prošle godine. Od kamata i naknada je banka uzela 16,7 miliona eura, piše Pobjeda.

NLB je na četvrtom mjestu sa profitom od 4,76 miliona eura, što je skoro duplo lošiji rezultat nego za devet mjeseci prošle godine. Banka je od kamata i naknada zaradila 15,6 miliona.

Hipotekarna banka je poslovala sa profitom od 3,4 miliona eura, što je približno prošlogodišnjem za devet mjeseci. Ove godine su od kamata, naknada Ii provizija uzeli 14,9 miliona eura.

Komercijalna banka Budva je u plusu 1,33 miliona eura, što je preokret u odnosu na devet mjeseci prošle godine kada je bila u minusu 1,38 miliona eura. Od kamata, naknada i provizija je zaradila 3,6 miliona eura.

Atlas banka je u plusu 540 hiljada eura što je oko 200 hiljada eura više nego prošle godine. Od kamata, naknada i provizija zaradila je 8,36 miliona eura.

Adiko banka je u profitu od 420 hiljada eura, što je oko 100 hiljada slabije nego prošle godine. Od kamata i provizija je uzela 6,6 miliona eura. Univerzal kapital banka je u plusu 325 hiljada eura, što je oko 50 hiljada eura bolje nego prošle. Od kamata je zaradila 2,1 miliona eura.

Lovćen banka je u plusu 235 hiljada eura, što je 150 hiljada eura bolje nego 2016. Od kamata i provizija prihod im je bio 3,6 miliona.

Gubitaši

Gubitaše predvodi Nova banka sa 1,44 miliona eura. Ova banka je duplirala gubitak u odnosu na isti period prošle godine. Ona je od kamata i provizija zaradila 260 hiljada eura. Zirat je na drugom mjestu sa minusom od 632 hiljade eura prihod od kamata i provizija je bio 840 hiljada eura. Na trećem mjestu je Prva banka sa gubitkom od 488 hiljada eura, za razliku od prošle godine kada su bili u plusu 437 hiljada. Od kamata i provizija prihodovala je 7,7 miliona. IBM je u gibitku 356 hiljada eura, što je 70 hiljada eura bolji rezultat nego prošle godine. Od kamata i provizija su uzeli 470 hiljada eura. Zapad banka ima najmanji minus 95.000 eura, što je oko sto hiljada manje nego prošle godine. Oko dva miliona eura je uzela od kamata i provizija.

Najviše kredita u Sosijete a depozita u CKB

Najviše kredita, 338 miliona eura, dala je Sosijete ženeral banka, koja ima isto toliko depozita. Najviše depozita je u CKB, 506 miliona, a plasirali su 272 miliona u kredite. Erste banka ima 274,4 miliona kredita i 344,5 miliona eura štednje. NLB ima u kreditima 263 miliona a u depozitima 370 miliona. Hipotekarna banka ima 214,8 miliona kredita i 369 miliona eura u depozitima. Prva banka je dala 206,7 miliona kredita, a ima 377,6 miliona štednje. Adiko banka ima 190,8 miliona eura kredita i 186,6 miliona eura u depozitima. Lovćen banka je dala 95,7 miliona eura kredita, a u depozitima ima 98,3 miliona. Atlas banka ima 84,8 miliona eura kredita i 200,9 miliona eura depozita. Uni verzal kapital ima 64,1 milion kredita i 155,8 miliona depozita. Komercijalna banka Budva u kreditima ima 54,4 a u štednji 97 miliona eura. Zirat je dala 45,4 miliona eura kredita, a ima devet miliona u depozitima, a Zapad banka 39,6 miliona i 51,1 miliona eura. IBM ima 24,1 miliona eura kredita i 28,5 miliona eura depozita. Najmanje ima Nova banka kredita 6,7 miliona, a depozita 5,3 miliona eura.

novembar 2, 2017 at 8:37 am