EBRD: Tranzicionim ekonomijama treba novi model rasta

Tranzicione ekonomije trenutno rastu slabijim tempom nego slične ekonomije u drugim dijelovima svijeta, konstatuje Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u srijedu u godišnjem izvještaju o tranziciji, prema kojem bi Hrvatska trebalo najviše da poboljša regulatorni i zakonski okvir za ekonomiju.

„Zemlje u regionu EBRD-a iscrpile su prednosti koje su dosada podupirale njihov snažan rast i potreban im je novi model rasta“, zaključuje EBRD u godišnjem izvještaju o tranziciji.

Kao ključna područja novog modela sugerišu poboljšanje produktivnosti pojedinačnih kompanija, ulaganja u infrastrukturu i naglasak na „zelenom rastu“.

Vlade bi trebalo da pomognu inovativnim novim kompanijama da povećaju tržišni udio i uđu na nova tržišta i da se integrišu u globalne lance vrijednosti, sugerišu u EBRD-u.

Procjenjuju takođe da će u idućih pet godina zemlje u kojima posluju morati uložiti ukupno 1.900 milijardi eura u infrastrukturu.

U ovogodišnjem izvještaju ujedno su ažurirali definiciju tranzicije, prema kojoj je održiva tržišna ekonomija „konkurentna, primjereno regulisana, zelena, inkluzivna, otporna i integrisana“.

Primjeren zakonski i regulatorni okvir podržava vladavinu zakona, ispravlja greške tržišta, sprječava zloupotrebe, garantuje ravnopravnost aktera i jednake ekonomske prilike za sve dijelove društva, pojašnjavaju u EBRD-u.

Integracija podrazumijeva internu kao i povezanost sa susjednim tržištima i s globalnom ekonomijom.

Ocjenjujući prvi put ekonomije u regionu prema tim kriterijumima ocjenama od jedan do deset, pri čemu je desetz najbolja ocjena, EBRD je Hrvatskoj dodijelio najbolju ocjenu u kategoriji integrisanosti – 6,85, javlja Hina.

Najslabiju ocjenu – 5,14 – Hrvatska je dobila u kategoriji primjerenog zakonskog i regulatornog okvira za ekonomiju.

U kategoriji otpornosti EBRD je Hrvatskoj dodijelio ocjenu 6,61 te 6,03 u kategorijama inkluzivnosti i „zelenog rasta2.

U kategoriji konkurentnosti Hrvatska je dobila ocjenu 5,75.

U cijelom području u kojem EBRD posluje najbolje je ocijenjen regulatorni okvir Estonije, ocjenom 7,58.

novembar 22, 2017 at 4:17 pm