Regionalna online investiciona platforma početkom 2018.

Kompanijama iz svijeta, zainteresovanim za ulaganje i poslovanje na Zapadnom Balkanu, početkom iduće godine biće na raspolaganju online regionalna investiciona platforma sa svim informacijama bitnim za sagledavanje investicione i poslovne klime i donošenje odluka o investiranju u ekonomije regiona, najavio je u Berlinu predsjednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež.

Predstavljajući obrise budućeg portala na Berlin Global Forumu, u organizaciji BMW fondacije, Čadež je rekao da će korisnicima na jednom mjestu biti dostupni ključni makroekonomski pokazatelji, sve informacije o pravnom okviru, finansijskim i drugim podsticajima, tržištu, konkretnim projektima u koje investitori mogu da plasiraju svoj kapital, navodi se u saopštenju PKS.

U okviru portala, predstaviće se i iskustva kompanija koje su već ulagale u ovaj region.

Portal će jačati vladavinu prava i transparentnost

Sadržaj portala, prema njegovim riječima, značajno će doprinijeti jačanju vladavine prava i transparentnosti u ekonomijama regiona i predstavljaće još jedan alat privrednim komorama, članicama Komorskog investicionog foruma, pri kreiranju preporuka donosiocima odluka.

„Informacije iz ove baze pomoći će nam da kreiramo kvalitetne inicijative za otklanjanje barijera uspješnijem poslovanju, usaglašavanje regulative, procedura i prakse sa pravnim okvirom prepoznatljivim investitorima. To vodi stvaranju podsticajnog okruženja za ekonomski rast i razvoj Zapadnog Balkana“, objasnio je Čadež.

Investiciona platforma biće prvi put predstavljena na Investicionom forumu EBRD posvećenom Zapadnom Balkanu u februaru u Londonu.

Povezivanje i privlačenje investicija u regionu

Projekat finansira Evropska banka za obnovu i razvoj u sklopu evropske podrške aktivnostima Stalnog sekretarijata Komorskog investicionog foruma sa sjedištem u Trstu na povezivanju poslovnih zajednica i privlačenju investicija u region Zapadnog Balkana.

Izradu portala podržali su BMW Fondacija, konsultantska kuća „Roland Berger“ te advokatska kancelarija „Karanović Nikolić“.

Blic

novembar 25, 2017 at 8:03 am