Bez rominga u zemljama regiona

Ilustracija (pexels.com)

Agencije za elektronske komunikacije Crne Gore, BiH, Srbije i Makedonije uputile su nacrt sporazuma resornim ministarstvima da se cijene rominga u tim zemljama usklade sa cijenama u Evropskoj uniji od 2018. godine.

To bi, praktično, značilo da budu izjednačene sa domaćim telefonskim saobraćajem, što bi u konačnom rezultiralo odlaskom „rominga“ u penziju, saznaje Pobjeda.

Osim toga, agencije su obavijestile resorna ministarstva da je Bugarska već potpisala sporazum sa Makedonijom o izjednačenju cijena u romingu sa domaćim saobraćajem i najavila da će tražiti da to uradi i sa ostalim članicama sporazuma iz 2014. godine.

Regulatori ove četiri države su na sastanku krajem novembra ove godine u Beogradu dogovorili da usaglašeni tekst nacrta sporazuma proslijede resornim ministarstvima, kako bi se zaključio novi sporazum.

decembar 1, 2017 at 8:10 am