Ukida se Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

Vlada Crne Gore dala je juče saglasnost Komisiji za kadrovska i administrativna pitanja da razriješi Aleksandra

„Daje se saglasnost da Aleksandru Pavićeviću, direktoru Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, prestane mandat, na lični zahtjev“, navodi se u Zaključku Vlade.

Podsjetimo, Ministarstvo ekonomije, u čijem se sastavu nalazi Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, pokrenulo je postupak potpune reorganizacije, u cilju podrške malom i srednjem biznisu, po kome će biti formiran Direktorat za investicije. Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, po toj reformi, izgubiće raniji značaj i biće „utopljena“ u novi Direktorat, piše Portal Analitika.

Novi Direktorat za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima, biće formiran spajanjem Direkcije za investicije koja trenutno posluje u okviru Direktorata za transformaciju i investicije i Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća koja posluje kao poseban organ Ministarstva ekonomije, a u sastavu istog bi poslovala i Direkcija za implementaciju projekata finansiranih iz IPA fondova (PIU), koja mijenja naziv u ‘Direkcija za programiranje i implementaciju projekata finansiranih iz EU fondova (PIU)’.

Takođe, novoj Direkciji za razvoj malih i srednjih preduzeća bi se dijelom pripojile i nadležnosti Direkcije za investicije i to u vezi sprovođenja Uredbe o podsticanju direktnih investicija i Projekta razvoja biznis zona, Direkcije za razvoj preduzetništva, koja posluje u sklopu Direktorata za industriju i preduzetništvo, a koje se odnose na sprovođenje Programa modernizacije industrije i Programa unapređenja inovativnosti u preduzećima, a preuzele bi se i pojedine nadležnosti Direktorata za razvoj koje se odnose na sprovođenje Programa razvoja klastera i uvođenja međunarodnih standarda poslovanja.

Direkcija za transformaciju, koja posluje u sastavu Direktorata za transformaciju i investicije bi se pripojila Direktoratu za industriju, kojem bi tom prilikom takođe bio promjenjen naziv. Samim tim, sistem zadužen sa direktnu saradnju sa privredom u sklopu Ministarstva ekonomije bi postao centralizovan i nadležnosti u okviru pojedinačnih direktorata bi bile postavljene shodno njihovoj kompatibilnosti.

decembar 8, 2017 at 9:13 am