Brisel pita koliko crnogorske kompanije i građani duguju strancima

Evropska komisija zatražila je od crnogorskih institucija podatak koliko iznosi privatni spoljni dug kompanija, odnosno ukupne populacije.

“Na interesovanje EK po pitanju obračuna privatnog spoljnjeg duga, iz CBCG su informisali da je usvojen podzakonski akt kojim je definisan novi način dosavljanja podataka, i da u ovom trenutku CBCG raspolože samo preliminarnim podacima za spoljni dug privatnog sektora, te da je proces dobijanja ovih podataka, koji bi ouhvatio kompletnu populaciju, vrlo kompleksan”, piše u Izvještaju Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja, javlja Analitika.

U ekonomskoj praksi, privatni spoljni dug se definiše kao dug domaćih privrednih subjekata prema inostranstvu koji nije garantovan od strane države.

U Crnoj Gori, do sada, niko nije procijenio iznos tog duga već se objavljuje isključivo ukupni iznos međukompanijskih blokiranih računa. Ukupan dug po osnovu kojega je izvršeno blokiranje računa privrednih subjekata je na kraju oktobra 2017. godine iznosio 606,8 miliona eura, i bio je za veći za 0,65% na mjesečnom nivou.

Prema zvaničnim podacima Ministarstva finansija, ukupan državni dug, na 30.09.2017. godine, iznosio je 2,49 milijardi eura, ili 59,26% BDP-a. Spoljni dug iznosio je 2,05 milijardi eura, dok je unutrašnji dug iznosio 431,35 miliona eura, a depoziti su iznosili 94,12 miliona eura.

decembar 11, 2017 at 11:56 am