Za 11 mjeseci naplaćeno 856 miliona eura kroz poreze

Ilustracija (camphill.ie)

Poreska uprava naplatila je tokom 11 mjeseci ove godine 856 miliona eura poreza, što je skoro 21 milion eura iznad plana, odnosno 35 miliona eura iznad ostvarenja u istom periodu 2016.

“U strukturi naplate posebno se ističe naplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, koja je iznosila 43.624.284 eura- četiri ipo miliona eura (11 odsto) više nego u novembru 2016. godine i milion eura iznad plana, kao i poreza na dodatu vrijednost – 18.313.388 eura, što je milion ipo eura više nego u novembru 2016. godine i milion eura iznad plana”, saopšteno je iz vrhovne poreske institucije u državi.

U izvještajnom periodu najznačajniji rast zabilježila je naplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u iznosu od 429 miliona eura, 33 miliona eura više nego u istom periodu 2016. godine i devet miliona eura iznad plana, kao i poreza na dodatu vrijednost u iznosu od 191 milion eura – četiri miliona eura više nego u istom periodu 2016. godine i milion eura iznad plana, saopšili su iz PU.

I naplata poreza na dobit bilježi rast, te je tokom 11 mjeseci 2017. godine po tom osnovu naplaćeno ukupno 48,8 miliona eura, što je tri i po miliona eura više nego u istom periodu 2016. godine i tri miliona eura iznad plana.

“Imajući u vidu plan naplate poreskih prihoda za posljednji mjesec 2017. godine od 109.054.471 eura, u Poreskoj upravi se očekuje da će se tokom naprednih 20 dana, uz intenzivne napore svih službi Poreske uprave i doprinos urednih poreskih obveznika, koji redovno servisiraju svoje poreske obaveze, ostvariti i premašiti plan naplate za 2017. godinu od 944.134.978”, ističu u PU.

decembar 11, 2017 at 12:59 pm