Udar na Facebook i Instagram prodavce

Ilustracija (Pixabay)

Osim tradicionalne realne sive ekonomije, u zamahu je i ona u sivoj zoni trgovine koja se obavlja preko društvenih mreža i to naročito akcizne robe.

Država se ozbiljno priprema da se uhvati u koštac i sa ovom virtualnom pošasti za koje priprema sistemsko rješenje, a kako „Blic“ saznaje, u fokusu će naročito biti prodaja dijatetskih suplementa preko Interneta.

Vlada Srbije uveliko priprema sistemsko rješenje, a kako ukazuje Ivan Bošnjak, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, da bi imala virtuelni nadzor nad pojavom koja je naročito uzela maha u nelegalnoj prodaji akciznom robom preko društvenih mreža.

„E-trgovina je za savremene zemlje svakodnevnica, kod nas je u povoju, ali je to nije spriječilo da postane polje za sivu ekonomiju jer posljednje procjene kažu da je nedozvoljena internet trgovina po svom obimu prevazišla obim sive ekonomije na pijacama. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija nastoji da informisanjem i edukacijom građana, odnosno potrošača da ukaže na sve zamke i prava potrošača na internetu. Takođe razvili su i e – Trustmark sertifikaciju – e-trgovac, odnosno njegova stranica obilježena je ovim znakom povjerenja, kao garant sigurne i bezbjedne trgovine i leganog i sigurnog e-trgovca – ističe Bošnjak.

Tržišna inspekcija kontroliše prodaju preko društvenih mreža

Oni koji obavljaju prodaju preko društvenih mreža, moraju da imaju u vidu da tržišna inspekcija kontroliše nedozvoljeno obavljanje djelatnosti od onih koji se oglašavanju na Fejsbuku i Internetu uopšte.

„Posebno se obrađuje dio nelegalnog prometa duvana, duvanskih proizvoda, zaštite prava intelektualne svojine, kao i neregistrovano obavljanje i oglašavanje raznih agencijskih i zanatskih usluga. Najčešće se zabranjuje oglašavanje neregistrovane djelatnosti i na taj način se sprječava dalja nelegalna prodaja putem interneta. Ove kontrole se najčešće obavljaju samostalno ili u koordiniranim akcijama sa MUP. Prema informacijam koje imam, u planu je izrada plana kontrola u dijelu suzbijanja nelegalnog prometa putem interneta dijatetskih suplementa – naglašava Ivan Bošnjak.

Inače, u Srbiji postoji 40 različitih inspekcija, a prosječna starost inspektora je 54 godine, pa je kako kaže, nužno razmišljati o tome ko će ubuduće da radi u inspekcijskim službama.

„Ono na čemu se radi i što je jedna od ključnih stvari jeste i tehničko-tehnološka opremljenost inspekcije. Poslanici uskoro treba da glasaju o novčanoj stimulaciji od 20 odsto za sve inspektore koji rade na terenu – naglašava Bošnjak.

I realan i virtuelan problem

A da je siva zona i realna i virtuelna ozbiljan problem ukazali su i u Američkoj privrednoj komori.

„Siva ekonomija je u zamahu, a koliko je uzela maha, najbolje pokazuje koliko je učešća gotovine u plaćanjima. Izazovi sive ekonomije su pred nama, i oni se sve više sele iz realnog u virtualni svijet – ističe Zoran Petrović, predsjednik Upravnog odbora Američke privredne komore.

decembar 12, 2017 at 8:41 am