Zbog čega je pogrešno porediti rast crnogorskog BDP-a sa razvijenim zemljama

Posljednjih godina predstavnici Vlade se hvale kako je rast crnogorske ekonomije, odnosno, bruto domaćeg proizvoda (BDP) jedan od najvećih u cijeloj Evropi, uključujući i neke od najrazvijenijih zemalja EU, pokušavajući time da impresioniraju javnost rezultatima njihovih politika.

Pored toga što BDP sam po sebi nije mjera životnog standarda građana (njegov rast nije refleksija boljih uslova života i poslovanja), njegov trend u Crnoj Gori, kada se pogledaju apsolutne vrijednosti, nije uporediv sa rastom ekonomija razvijenih zemalja jer se radi o velikim disproporcijama. Osim proporcija, bitan činilac je osnova rasta, odnosno, da li se rast zasniva na organskom rastu ekonomskih grana ili rastu duga, kao što je slučaj sa Crnom Gorom.

BDP je formula u koju ulaze državna i privatna potrošnja, investicije i razlika između izvoza i uvoza. Crna Gora se zadužuje ubrzano ne samo za investicije (kao što je autoput), već i za potrošnju, što čini ogromno opterećenje za javne finansije.

Rekordna godina – za statistiku

Gledano u crnogorskim okvirima, ova godina biće rekordna za crnogorsku ekonomiju jer će BDP u tekućim cijenama prvi put prekoračiti iznos od četiri milijarde eura. Cijela četvrtina od tog iznosa, odnosno oko milijardu eura, odnosiće se samo na turizam, što je refleksija snažne zavisnosti crnogorske ekonomije od sektora usluga.

U trećem kvartalu ove godine, crnogorski BDP je rastao po godišnjoj stopi od zavidnih 4,7 odsto, što je nominalno svrstava u evropski vrh. Međutim, kad se pogledaju apsolutne brojke i njihov rast u prethodnim godinama, vidjećemo da nas od evropskog vrha po tom kriterujumu zaista dijeli veliki jaz.

Po životnom standardu, Crna Gora nije ni na pola prosjeka EU, a procjene su da bi taj prosjek dostigla tek za 20-ak godina po sadašnjim stopama rasta. I pod uslovom da EU stagnira u tom periodu, što je gotovo nemoguće.

Zašto je pogrešno upoređivati rast crnogorskog BDP-a sa razvijenim evropskim ekonomijama, dala je i analitičarka Ana Nives Radović u svom postu na Facebooku:

decembar 23, 2017 at 1:34 pm