Prosječna plata u novembru 512 eura

Prosječna bruto zarada u novembru 2017. godine u Crnoj Gori iznosila je 768 eura, dok je prosječna neto plata iznosila 512 eura, saopšteno je iz Monstata.

To je u odnosu na oktobar rast od 0,2 odsto, dok je u odnosu na novembar prošle godine prosječna neto plata veća 2,6 odsto.

„Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u novembru 2017. godine u odnosu na oktobar 2017. godine zabilježile rast od 0,1 odsto, proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,1 odsto“, precizirali su iz Monstata.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u novembru 2017. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti:

 • Poslovanje sa nekretninama (6,5%)
 • Usluge smjestaja i ishrane (6,5%)
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (4,5%)
 • Umjetnost zabava i rekreacija (3,0%)
 • Informisanje i komunikacije (2,4%)
 • Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (1,2%)
 • Prerađivačka industrija (1,0%)
 • Građevinarstvo (0,9%)
 • Zdravstena i socijalna zaštita (0,5%).

Pad zarada zabilježen je u sljedećim sektorima:

 • Saobraćaj i skladištenje (3,9%)
 • Snabdijevanje električnom energijom (3,5%)
 • Ostale uslužne djelatnosti (3,1%)
 • Vađenje ruda i kamena (1,4%)
 • Trgovina na veliko i malo (0,6%)
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (0,6%)
 • Obrazovanje (0,4%)
 • Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama (0,4%)
 • Državna uprava i odbrana (0,2%)

Prosječne plate u regionu: Samo u Sloveniji preko hiljadu eura

decembar 29, 2017 at 12:36 pm