Od legalizacije objekata 40 miliona

Divlja gradnja (Novosti.rs)

U ovom trenutku teško je pretpostaviti iznos prihoda od legalizacije objekata, ali on se procjenjuje na najmanje 40 miliona eura, kazao je ministar turizma i održivog razvoja Pavle Radulović Pobjedi.

„Ovaj prihod će se ostvariti kroz naknadu za komunalno opremanje čiju visinu određuju opštine, naknadu za zemljište ukoliko je bespravni objekat izgrađen na državnom zemljištu, te naknadu za Regionalni vodovod na Primorju. Novac od komunalne i naknade za zemljište koristiće opštine za namjensko ulaganje u infrastrukturu, komunalno opremanje naselja, izgradnju škola, vrtića i drugih društvenih sadržaja”, kazao je Radulović.

Radulović je u intervjuu ovom listu kazao da  primjena  Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ide planiranom dinamikom.

“Urbanističko-građevinska inspekcija, organizovana u tri regije, sa sjedištima u Bijelom Polju, Podgorici i Baru, kao i kancelarijama u Budvi i Herceg Novom, svakodnevno obilazi teren i vrši kontrolu po prispjelim prijavama za građenje, kao i evidentiranju objekata koji se nelegalno grade. Početkom godine planiran je prijem novih inspektora, kako bi se kapaciteti popunili po planu. Krajem decembra izvršeno je prvo rješenje i to u Budvi. Legalizacija ne može biti stvar izbora, niti zakon predviđa mogućnost da se neko ne odluči za legalizaciju. Ko ne prijavi legalizaciju u predviđenom roku, suočiće se sa plaćanjem visokih kazni i rušenjem objekta. Postoje i objekti koji neće moći da se legalizuju, a to su objekti koji nijesu u sadašnjim planovima ili koji ne budu u planu generalne regulacije, te oni koji su izgrađeni na trasama infrastrukture ili u zaštićenim područjima”, dodao je ministar.

januar 11, 2018 at 10:12 am