Komercijalna banka nudi podizanje eura na svojim bankomatima

Beogradska Komercijalna banka je svim klijentima koji su vlasnici deviznih računa, omogućila podizanje gotovine u eurima na bankomatima Banke na određenim lokacijama i uz pomoć debitne kartice sa kojom se podižu i dinari.

Ova usluga omogućava da sredstva sa deviznog računa budu dostupna u bilo koje vrijeme, korišćenjem debitne kartice na bankomatu na standardan način, tj. unosom PIN-a na osnovu kojeg će se identifikovati i izborom opcije podizanja valute u eurima, javljaju srpske agencije a prenosi SEEbiz.

Podizanje gotovine u eurima sa deviznih računa nije moguće ukoliko je po računu izdata štedna knjižica. Takođe, sredstva sa računa ne mogu podizati ovlašćena lica, već samo vlasnik računa, koji je istovremeno i korisnik osnovne debitne kartice izdate po osnovu dinarskog računa otvorenog u Banci.

Isplata se vrši bez naknade, minimalni iznos koji je moguće podići iznosi 50 eura, a maksimalan mogući iznos je 1.000 eura dnevno, po svakom deviznom računu vlasnika.

Ova usluga je omogućena svim klijentima koji su vlasnici deviznih računa, sa sredstvima deponovanim u eurima. Ukoliko klijent ne želi da koristi ovu uslugu, potrebno je da se obrati najbližoj ekspozituri Komercijalne banke, kako bi mu ova funkcija bila ukinuta.

Spisak bankomata na kojima je omogućeno podizanje gotovine u evrima nalazi se na sajtu banke.

januar 22, 2018 at 2:34 pm