ANALIZA: Da li je za vas bolja fiksna ili promjenljiva kamatna stopa

Ilustracija

Posljednjih godina građanima su sve privlačniji krediti sa promjenljivom kamatnom stopom, jer su zbog niske vrijednosti euribora ovakvi krediti povoljniji od onih s fiksnom kamatnom stopom.

Međutim, stručnjaci kažu da kod potpisivanja ugovora za kredit treba da razimislite dva puta, jer na duži rok promjenljiva kamatna stopa može biti vrlo rizična.

Fiksna kamatna stopa znači da će plaćanja u izabranoj valuti biti ista tokom cijelog perioda otplate kredita. S druge strane, promjenljiva kamatna stopa znači da banka ima pravo da promijeni kamatu u skladu sa uslovima poslovanja ili promjenama na tržištu.

To praktično znači da rate mogu da se povećaju, ali i da se smanje, sa čime upravo računaju mnogi korisnici kredita.

Promjenljive (varijabilne) rate kredita sa sobom nose takozvani kamatni rizik, što znači da se u slučaju rasta referentnih kamatnih stopa tokom isplate kredita – visina rate povećava.

Šta je euribor i kako se određuje

Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji za Blic objašnjava da oba rješenja imaju prednosti i mane, a glavno pitanje je ko preuzima rizik?

„U slučaju fiksne kamatne stope, klijenti su maksimalno zaštićeni visinom kamatne stope, kamatni rizik ne postoji, njega je preuzela banka. Ako dođe do rasta euribora, banka ne smije da koriguje ratu“, objašnjava Grubišić.

Pored svih plakata, postera, priručnika sa objašnjenjima o kreditima raznih vrsta, građani često ostaju zbunjeni. Desi se da ih ponese niska promjenljiva kamatna stopa i da se, ne računajući na mogućnost rasta rate, odluče upravo za za nju.

U slučaju promjenljive kamatne stope, kompletni rizik je na korisniku kredita.

„Ovo je ipak pitanje kamatnog rizika. Ako korisnik uzme stambeni kredit u periodu otplaćivanja od 20 ili 25 godina, niko mu ne garantuje koliki će biti euribor u tom periodu“, kazao je Grubišić, dodajući da banke nude mogućnosti klijentima mogućnost da na tri godine mijenjaju vrstu kredita prema aktuelnoj ekonomskoj situaciji.

Koja je kamatna stopa bolja za Vas?

Promjenljivu kamatnu stopu čine neka od referentnih kamatnih stopa, kao što je euribor, ili stopa rasta cijena na malo i dodata marža banke. U zavisnosti od promejna euribora, ili stope rasta cijrna na malo – mijenja se i kamatna stopa.

Ekonomista Ljubodrag Savić kaže da postoji opasnost po pitanju promjenljive kamatne stope i da je sasvim realno očekivati da euro počne da raste.

Ponavljam, dobro razmislite. Promjenljiva kamatna stopa je u redu, ali ako je u pitanju kredit u periodu otplate od dvije, tri godine

„Promjenljiva kamatna stopa ima svojih prednosti ali u kratkom roku. Nema šanse da euribor (referentna kamatna stopa za euro) ostane na takvom istorijskom minimumu. Fiksna kamatna stopa je trenutno viša od varijabilne, ali ljudi moraju da računaju da će cijena novca koji banke pozajmljuju – ići gore. Ponavljam, dobro razmislite. Promjenljiva kamatna stopa je u redu, ali ako je u pitanju kredit u periodu otplate od dve, tri godine“, savjetuje Savić.

Ipak, imajte u vidu da banke mnogo brže povećavaju kamatne stope kada se uslovi promijene, nego što ih smanjuju.

januar 25, 2018 at 12:35 pm