Crnogorski BDP po stanovniku ni pola prosjeka EU

Ilustracija (Shutterstock)

Bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku u Crnoj Gori, mjeren paritetom kupovne moći, u prošloj godini iznosio je 45 odsto evropskog prosjeka i, kako je saopšteno, povećan je u odnosu na raniji period.

Koordinatorka radnog tima za izradu Programa ekonomskih reformi za period od ove do 2020. godine, Nina Vujošević, kazala je da taj dokument, koji je Vlada danas usvojila, ima za cilj održiv i inkluzivan ekonomski rast koji će doprinijeti smanjenju razvojnog jaza između Crne Gore i Evropske unije (EU).

„Naš BDP po stanovniku, mjeren paritetom kupovne moći je na nivou 45 odsto evropskog prosjeka, odnosno naš životni standard je na nivou od 45 odsto evropskog prosjeka“, rekla je Vujošević nakon sjednice Vlade.

BDP po stanovniku Crne Gore u prošloj godini bio je na nivou od 6,7 hiljada EUR, nominalno.

Program ekonomskih reformi sadrži, kako je kazala, makroekonomski okvir za srednjeročni period i fiskalni okvir koji uključuje prateće mjere fiskalne politike i agendu strukturnih reformi u devet oblasti koje uključuju 20 prioritetnih reformskih mjera.

„Cilj programa je nadogradnja ili nastavak onog što smo definisali kao cilj u strateškim razvojnim dokumentima i u Programu ekonomskih reformi u prošloj godini, odnosno održiv i inkluzivan ekonomki rast“, dodala je Vujošević.

Prema njenim riječima, da bi se brže približavali tom EU prosjeku, Program sadži mjere ekonomske politike koje će doprinijeti bržem ekonomskom rastu.

„One se odnose na mjere fiskalne politike i na unaprijeđenje konkurentnosti ekonomije. Shodno tome, osnovne projekcije u Programu su da će realni ekonomski rast od ove do 2020. u prosjeku biti 2,8 odsto, odnosno tri odsto u ovoj, 2,7 odsto u narednoj i 2,6 odsto u 2020″, precizirala je Vujošević.

Program je, kako je dodala, usaglašen sa Fiskalnom strategijom koju je Vlada usvojila prošle godine, kao i sa Zakonom o budžetu za ovu godinu.

„Fiskalna konsolidacija je ključna karakteristika fiskalne politike u ovoj godini. Pored mjera na prihodnoj strani, u dokumentu se nalaze i mjere na rashodnoj, koje uključuju i očuvanje postojećeg nivoa zarada u javnom sektoru, rast podrške za najosjetljivije kategorije građana, dalji nastavak usklađivanja penzija, kao i ostale mjere koje su važne za očuvanje životnog standarda“, objasnila je Vujošević.

Prema njenim riječima, Program će biti na engleskom jeziku dostavljen Evropskoj komisiji (EK) do kraja ovog mjeseca, nakon čega slijedi njegova ocjena i dalji dijalog do samih dobijanja preporuka EK.

„Dokument ne predviđa dodatne mjere štednje, već je fokusiran na primjeni mjera koje su usvojene u prošloj godini i svih ostalih aktivnosti Vlade koje su usmjerene na jačanje konkurentnosti i ekonomski rast“, navela je Vujošević.

januar 26, 2018 at 8:11 am