Carine grade hotel u centru Podgorice

Kompanija Carine podgoričkog biznismena Čedomira Popovića namjerava da rekonstruiše postojeći objekat na uglu Ulice slobode i Bokeške u hotel sa četiri zvjezdice. Radi se o objektu u kojem je sada restoran te kompanije.

Idejno rješenje je uradio arhitekta Nikola Drakić, a dobilo je saglasnost v.d. glavnog državnog arhitekte Dušana Vuksanovića, piše Pobjeda.

Objekat je planiran na katastarskoj parceli broj 3718 KO Podgorica 2, u zahvatu urbanističkog projekta  „Nova varoš-kvart F“. Oivičen je ulicama Slobode i Bokeškom sa jedne strane, a sa druge strane je u kontaktu sa dvorišnim objektima koji izlaze na Hercegovačku i Njegoševu ulicu.

Planirano je da ukupna bruto površina objekta bude 2.186 metara kvadratnih. Orjentacija hotela je takva da su tri fasadne strane slobodne, dok je četvrta – jugoistočna djelimično zaklonjena postojećim poslovnim objektom do prvog sprata, a dvije novoplanirane etaže, prizemlje, dva sprata i potkrovlje gledaju na krov i postojeće stambene jedinice objekta u Ulici slobode.

Planirano je da ,,glavna“ fasada hotela gleda na dvorišni dio kvarta F gdje je planirana kolsko-pješačka saobraćajnica koja će spajati Hercegovačku sa Njegoševom ulicom, sa kojom će objekat biti u neposrednom kontaktu preko prizemlja hotela i gdje se nalazi glavni ulaz.

Na prvom i drugom spratu, kao i u potkrovlju planirano je deset soba i studio apartman po etaži, odnosno ukupno 33 smještajne jedinice. U prizemlju se pored postojećih poslovnih prostora namjene ugostiteljstva i trgovine formira glavni ulaz u hotel, sa recepcijom, holom i trgovinom za goste hotela. Postojeći restoran sa pratećim sadržajima u prizemlju će biti rekonstruisan i adaptiran za potrebe hotela.

februar 7, 2018 at 8:27 am