Đurišić: Plantaže ne treba privatizovati, država dobar vlasnik

Direktor prodaje i marketinga u Plantažama Veselin Đurišić smatra da nema potrebe za privatizacijom preduzeća, te da Vlada treba da obnovi mandat izvršnoj direktorici Verici Maraš. Zbog povećanja akciza povećali su i cijene svojih proizvoda, posebno lozove rakije, što će, kako je rekao u intervjuu za “Dan“, uticati na pad prodaje lozovih rakija. Očekuje da kompanija u ovoj godini ostvari još bolji rezultat.

Ranije se spominjala opcija privatizacije Plantaža. Da li, po Vašem mišljenju, Plantaže treba privatizovati ili je to preduzeće održivo i bez ulaska stranog, odnosno privatnog kapitala?

Iako se pokazalo da državno vlasništvo, po pravilu, u zemljama u tranziciji, ne vodi ka efikasnom upravljanju privrednim sistemima, Plantaže u tom smislu, ipak, predstavljaju potpuno suprotan primjer da je taj oblik svojine ne samo moguć i održiv, već i u svakom smislu opravdan, makar do sada. Sticajem okolnosti, u koje ubrajam specifično preplitanje istorije kompanije sa istorijom, biografijama i životima porodica njenih osnivača i vizionara, kao i kroz odnos decenijama, na tim temeljima, inspirisanog i izgrađivanog rukovodećeg kadra, ostvaren je funkcionalan i harmoničan odnos između njenih ciljeva, interesa vlasnika i zaposlenih, te je na taj način kroz pozitivnu praksu obesmišljena i ideja i potreba za eksperimentalnim stvaranjem uslova za neku suštinsku promJenu njene vlasničke strukture, do koje bi došlo kroz eventualni proces privatizacije.

Koliko će povećanje akciza uticati na poslovanje preduzeća i uopšte na prodaju i plasman proizvoda? Da li ste od 1. januara morali da podignete cijene proizvoda?

Povećanje akcize je povećanje cijene i sigurno će uticati na pad prodaje, prije svega lozovih rakija. Podsjećam da su se prva značajna povećanja akciza drastično odrazila
na pad prodaJe lozovih rakiJa. Siguran sam da će ovoliko povećanje akciza dovesti istovremeno do pokušaja niza dodatnih spekulativnih radnji.

Kako su Plantaže poslovale u 2017. godini i da li imate preliminarni podatak kolika je dobit preduzeća za prošlu godinu?

Lani smo ostvarili ogroman uspjeh i veliki rezultat, u koji i najveći optimisti nijesu vjerovali. Poslije poznatih dešavanja sa ruskim tržištem bili smo svjesni da ostajemo bez planiranih prihoda u vrijednosti od preko dva miliona eura, što je bio popriličan udar na Plantaže. Plantaže su u 2017. godini zabilježile povećanje prihoda u odnosu na 2016. godinu za preko pet odsto, a to je za nas zaista veliki uspjeh.

Možemo prelimenarno reći. da će 2017. godina poslije dužeg vremena biti prva godina kada uvoz vina u Crnoj Gori neće biti značajno povećan, a da je pritom značajno povećana prodaja na domaćem tržištu. Takođe bih istakao značajan rezultat na tržištu Kine, zatim mnogo bolju realizaciju kada je u pitanju konzumno voće (grožđe i breskva), kao i odličan rezultat koji je ostvaren u okviru vinskog turizma, kojem smo se u poslednjim godinama posvetili sa posebnom pažnjom.

februar 12, 2018 at 8:48 am