Vlada traži model za autoput od Mateševa do Andrijevice

Crnogorska Vlada usvojila je informaciju o potrebi formiranja Ekspertsko-pregovaračkog tima u vezi sa nastavkom realizacije projekta autoputa Bar-Boljare. Time je Vlada pokrenula proces stvaranja pretpostavki da već sada, tokom gradnje prioritetne dionice autoputa, obezbijedi nastavak gradnje ostalih dionica do granice sa Srbijom.

U Informaciji je, kako je saopšteno iz Vlade, navedeno da se sve ostale dionice autoputa Bar – Boljare nalaze na ažuriranoj jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata koju je Vlada usvojila jula 2017. godine, da je detaljnim prostornim planom autoputa kao druga etapa realizacije definisana dionica od Mateševa do Andrijevice, da je Crna Gora kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan dobila oko 5,5 miliona bespovratnih sredstava za pripremu idejnih projekata i pratećih elaborata te da je u toku priprema nove sveobuhvatne studije opravdanosti za pun profil cijelog autoputa.


Vlada je, usvajajući Informaciju, još jednom istakla odlučnost da već u ovoj fazi obezbijedi sve preduslove za nastavak gradnje autoputa uz ocjenu da je riječ o ključnom razvojnom projektu u Crnoj Gori i najvećem infrastrukturnom projektu u istoriji naše zemlje koji direktno utiče na dostupnost Crne Gore i na njen razvoj, posebno sjevernog regiona, kao i da će koristi od ovog projekta imati svi građani i država u cjelini, piše CdM.

Petnaestočlani ekspertsko-pregovarački tim, na čelu sa ministrom saobraćaja i pomorstva Osmanom Nurkovićem, zadužen je da predloži Vladi optimalnu proceduru odnosno model za realizaciju dionice Mateševo – Andrijevica autoputa Bar – Boljare.

Takođe, on je zadužen da definiše kriterijume za predkvalifikaciju najpovoljnijih ponuđača u skladu sa najboljom međunarodnom praksom u cilju najbolje zaštite interesainvestitora, da ocjenjuje prikupljene ponude za izbor najpovoljnijeg ponuđača, da vodi pregovore sa najpovoljnijim ponuđačem ili ponuđačima i da koordinira aktivnosti na realizaciji projekta.

Projekat procijenjen na 809 miliona

Kapitalni infrastrukturni projekat vrijedan je 809,6 miliona eura, od čega je kredit Exim banke oko 687 miliona eura. Kredit je odobren na dvadeset godina, uz grace period od šest godina i godišnju kamatnu stopu od dva odsto.

Od ukupne cijene, za projektiranje i izgradnju prioritetne dionice autoputa Smokovac -Uvač – Mateševo, 85 odsto će biti osigurano iz kredita Exim banke, a preostalih 15 osigurava država.

Prioritetna dionica duga je 41 kilometar. Cijena je 19,7 miliona eura po kilometru.

Radovi se trenutno izvode na 11 mostova, različitog intenziteta. Na jednom od najzahtjevnijih objekata, mostu Moračica, radovi se odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom izvođača.

Završeni radovi na betonirani u svih stubova mosta Moračica i u toku su radovi na pripremi izgradnje rasponske konstrukcije. Ukupno na svim mostovima izvedeno je 37 odsto radova.

Impozantni objekti na trasi, poput mosta Moračica, tunela Vjeternik, biće primjer moderne saobraćajne infrastrukture u regionu i šire.

Dovoljno je pomenuti podatak da za 41 kilometara koliko je duga dionica, sa 63 metra nadmorske visine kod Smokovca autoput u Mateševu dolazi na preko 1.100 metara.

Projektovana brzina na ovoj dionici autoputa je 100 km/h , a vrijeme putovanja između Podgorice i Kolašina skraćuje se sa sadašnjih sat i 30 min na 25 minuta.

Inače, od početka prošle godine na autoputu su izvedeni radovi vrijedni 147,9 miliona eura, za šta je utrošeno 81,89 odsto planiranog budžeta.

Rok za iz­grad­nju 41 ki­lo­me­tra pri­o­ri­tet­ne di­o­ni­ce Smo­ko­vac–Uvač–Ma­te­še­vo je 2019. go­di­na.

mart 8, 2018 at 8:19 pm