Roboti i dronovi obrađuju prvu digitalnu farmu u regionu

Ilustracija

Njive koje obrađuje traktor bez vozača i mali robot koji provjerava potrebe usjeva za azotom, dio su prve Digitalne farme u Srbiji i regionu otvorene u naselju Krivaja kod Bačke Topole u Srbiji.

Osnivač Digitalne farme, Naučni institut BioSense iz Novog Sada, u sklopu projekta Antares, koji zajednički financiraju EU i vlada Republike Srbije, u malo bačko selo donosi najsavremeniju inovativnu tehnologiju u području precizne poljoprivredne proizvodnje.

Na inovativnoj farmi, smještenoj na zemljištu poljoprivredne firme Krivaja, radiće tako inteligentni roboti Lala i Sosa, senzori za određivanje vlažnosti zemljišta i lista i za detekciju trenutnih potreba biljke za azotom, sonde za elektromagnetsku provodljivost zemljišta, hiperspektralna vizija za rano otkrivanje bolesti biljaka, dronovi za mapiranje terena i praćenje rasta kultura i komunikacioni sistemi za prenos informacija s njive do servera, odnosno digitalne platforme za praćenje stanja usjeva.

„Digitalna farma treba sve informacione tehnologije za unaprjeđenje proizvodnje približi ljudima koji se bave poljoprivredom, tako što će se oni uvjeriti kako senzori i roboti funkcionišu. Cilj je da dođu do toga šta je najbolje za njihovu farmu, bilo da je riječ o velikim kompanijama ili malim proizvođačima“, objašnjava Vesna Bengin, direktorica instituta BioSense.

Farma će uz fizički dio, mašine i robote, imati i virtuelni dio, s potpuno besplatnom platformom s koje se mogu dobiti podaci o usjevima, precizna vremenska prognoza za određenu lokaciju i satelitski snimci, pišu Večernje novosti.

„Zemljište na nijednoj njivi nije jednako. Klasičnim metodama zemljište se negdje previše zagnoji, čime se onečišćuje i rade nepotrebni troškovi, a u nekim djelovima nema dovoljno potrebnih nutrijenata. Koncept precizne poljoprivrede je da uz pomoć senzora svaka biljka dobije što joj i koliko treba“, dodaje Vesna Bengin.

Roboti su tu da urade neke poslove umjesto ljudi, na primjer, uz pomoć robota s kamerom vidi se da naizgled zrela jabuka još nema maksimalnu količinu šećera i da je bolje pričekati s berbom još koji dan.

Više od dvije hiljade hektara na Krivaji nadlijetaće dronovi, opremljeni kamerama koje daju podatke o statusu biljaka, koje se onda obrađuju na najprimjereniji način. Tu su i sonde za elektromagnetsku provodljivost zemljišta koje još prije sjetve pokazuju gdje će prinosi biti manji, a gdje veći.

Žetvu ili oranje obavljaće samohodni traktori i priključne mašine kojima se upravlja pomoću GPS sistema tako što im se zada lokacija. Vještačka inteligencija je tu da predloži mogućnosti i rješenja, odnos između rizika i dobiti, ali odluka ipak zavisi od čovjeka.

mart 21, 2018 at 2:37 pm