Šta vam je potrebno za građevinsku dozvolu

Ilustracija

Važećim Zakonom o uređenju prostora i izgradnje objekata definišu se pravila i pravci dobijanja građvinske dozvole. Ovim zakonom propisano je da se, za razliku od prethodnog, građevinska dozvola mora izdati u roku od 105 dana kao i da od sada ima mnogo manje posla za investitora tj. obaveza pribavljanja saglasnosti pada na teret lokalne uprave koja izdaje dozvolu.

Ranije je bilo komplikovanije jer je investitor sam morao pribavljati sve saglasnosti.

Ako vas zanima kako je regulisan proces dobijanja građevinske dozvole, prvo preuzmite Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Korak 1. Predati zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, ovdje preuzmite Zahtjev za UTU uslove. Uz zahtjev priložiti posjedovni list parcele ili objekta.

Prilikom ispunjavanja zahtjeva morate jasno navesti svrhu dobijanja uslova, odnosno da li se radi o izgradnji novog objekta, nadogradnji, kao i navesti broj katastarske parcele.

Korak 2. Prilikom predaje zahtjeva uplatite uplatnicu za lokalnu administrativnu taksu koja se predaje uz zahtjev.

Iznos i broj žiro računa zavise od mjesta predaje zahtjeva. Svaka opština ima različite takse i žiro račune, pa se raspitajte u lokalnoj samoupravi.

Organ koji izdaje urbanističko tehničke uslove, obavezan je izdati iste u roku najkasnije od 45 dana.

Korak 3. Nakon dobijanja UT uslova kreće se u izradu projekta shodno uslovima.

Korak 4. Nakon izrade projekta, predaje se zahtjev za izdavanje građevinske dozvole koji se predaje zajedno sa projektom (potrebno je uraditi 10 projekata od kojih 7 mora biti u elektronskoj formi) i uplatnicom. Ovdje možete pogledati primjer zahtjeva za građevinsku dozvolu.

Organ koji rješava po zahtjevu, dužan je izdati građevinsku dozvolu u roku od 60 dana od predaje zahtjeva.

Organ koji izdaje građevinsku dozvolu pribavlja potrebne saglasnosti koje su prije stupanja na snagu novog zakona bile obaveza investitora te dostavlja račun za potrebne saglasnosti koje investitor mora platiti da bi dobio građevinsku dozvolu.

Ukoliko objekat za koji se radi projekat ima 4+ stambene jedinice i 500+ kvadrata smatra se objektom komercijalne namjene, što obavezuje investitora da uradi reviziju projekta u licenciranu revizorsku kuću.

Nakon dobijanja građevinske dozvole, investitor i učesnici u projektu (investitor, privredno društvo, projektantski biro, revizorska kuća, izvođač radova…) moraju shodno članu 71. gore navedenog zakona osigurati imovinu u visini svoje odgovornosti i to prije početka obavljanja radova i za kompletno vrijeme obavljanja radova.

Asistent.me

mart 26, 2018 at 3:13 pm