Još se ne zna koliko će koštati izgradnja HE Komarnica

Preciznija cijena izgradnje i tehničke karakteristike Hidroelektrane HE Komarnica sa pratećim objektima znaće se u maju naredne godine, nakon završetka i usvajanja idejnog projekta i studije opravdanosti, a već se predviđa da će na gradnji novog energetskog objekta raditi oko 1.000 ljudi, kazao je Dnevnim novinama izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i inženjering u Elektroprivredi EPCG Ivan Mrvaljević.

U EPCG trenutno privode kraju izradu investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju HE Komarnica, a do sada je, kaže Mrvaljević, urađen značajan obim hidroloških, geoloških i geodetskih podloga. Planirano je da nakon puštanja u rad u HE bude radno angažovano 100 ljudi.

“Izgradnja HE Komarnica od velikoj je značaja za cjelokupan elektroenergetski sistem Crne Gore. Dobiće se još jedna vršna elektrana. Očekuje se da njena snaga bude veća od 160 megavati, ali će se precizan podatak znati nakon usvajanja idejnog projekta”, naglasio je Mrvaljević, dodajući da će zapremina akumulacije buduće HE dodatno poboljšati regulacionu i vršnu ulogu HE Piva.

Ističe da će efekti izgradnje HE Komarnica biti značajni i za predio oko rijeke.

“Posmatrano na lokalnom nivou, izgradnjom brane na rijeci Komarnica formiraće se višenamjenska akumulacija. Pored iskorišćavanja voda za proizvodnju struje stvara se i mogućnost za turističku valorizaciju kompletnog predjela, ali i razvoj poljoprivrede”, zaključuje Mrvaljević.

Prostornim planom Crne Gore i Strategijom razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine predviđena je izgradnja HE Komarnica i drugog bloka Termoelektrane Pljevlja.

jun 6, 2018 at 8:49 am