Crnogorski Telekom u neobičnoj transakciji: Prodaje državi dva voza za pola miliona eura

Telekomunikaciona kompanija Crnogorski Telekom (CT) odlučila je da proširi svoj biznis na saobraćaj u turizmu.

Na tenderu Ministarstva turizma i održivog razvoja, odnosno Direkcije javnih radova (DJR), za nabavku dva turistička voza za prevoz posjetilaca na relaciji Kraljevo kolo – Biogradsko jezero u opštini Kolašin, ponuda Crnogorskog Telekoma izabrana je kao najpovoljnija, pišu Vijesti.


Prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata Crnogorski Telekom je registrovan za obavljanje djelatnosti kablovske telekomunikacije.

Stručnjaci koje su “Vijesti” nezvanično konsultovale u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), nadležnu za oblast telekomunikacija, rekli su da ne bi imali ništa protiv “sve da se Crnogorski Telekom odlučio da prodaje kokice”.

Radi se o nabavci vozila van putne mreže, a CT ih je DJR ponudio za cijenu od 549.757,78 eura sa PDV-om. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača je 4. juna ove godine potpisao direktor DJR Almer Kalač. Odluka je objavljena dan kasnije.

Procijenjena vrijednost nabavke na ovom tenderu sa uračunatim PDV-om je iznosila 550.000 eura, a tender je objavljen 19. februara ove godine.

Rok izvršenja ugovora je 200 dana od potpisivanja ugovora o nabavci. Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kolašin. Predviđen je garantni rok od pet godina i postgarantno održavanje 24 mjeseca.

Crnogorski Telekom je 2005. kupio Mađar Telekom, član Dojče Telekom grupe. Od početka prošle godine rukovođenje podgoričkom telekomunikacionom kompanijom preuzela je kompanija Hrvatskog Telekoma, registrovana u Zagrebu, koja je takođe članica grupacije Dojče Telekoma.

Crnogorski Telekom je DJR dostavio potvrdu portugalske kompanije Deltrain S.A. da ima prava da prodaje njihove proizvode, u formi originala.

Za dokazivanje opštih uslova iz tenderske dokumentacije ponuđač je dostavio izjavu o servisiranju ponuđenih vozila, izjavu o obezbjeđenju garancije kvaliteta ponuđenih vozila, tehničke karakteristike ponuđenog turističkog voza, tehnički opis sa fotodokumentacijom ponuđenog voza. Navedenim dokazima, kako je utvrdila DJR, ponuđač je dokazao da je ispunio opšte uslove iz tenderske dokumentacije.

jun 7, 2018 at 10:22 pm