Poslovanje banaka: Najveći profit ostvarile CKB i NLB

U prva tri mjeseca ove godine 12 banaka je ostvarilo profit od ukupno 13,4 miliona eura, dok su u minusu bile Invest, Ziraat i Nova banka.

Nova banka, čiji je vlasnik azerbejdžanski Azmont, završila je prvi kvartal sa minusom od 386 hiljada eura. Minus Invest banke, u vlasništvu Atlas grupe, iznosio je 106 hiljada, a turske Ziraat banke 88 hiljada eura.

Najveći profit od 2.752.000 ostvarila je Crnogorska komercijalna banka (CKB). Banka je od kamata uzela 5,4 miliona, a od naknada i provizija 1,7 miliona eura. Profit NLB banke iznosio je 2.729.000 eura, prihodi od kamata 4,3 miliona, a provizija i naknada 751 hiljadu eura. Prema bilansima objavljenim na sajtu CBCG, dobit Erste banke u prvom kvartalu iznosi 2.217.000 eura. Banka je od kamata uzela pet miliona, a od naknada i provizija 479 hiljada eura. Sosiete ženeral banka imala je dobit od 1.502.000 eura, od kamata je uzela 4,8 miliona, a od naknada i provizija 669 hiljada eura.

Hipotekarna je zabilježila dobit od 1.129.000 (od kamata je uzela tri miliona, a naknada i provizija 1,6 miliona), a Addiko 1.091.000 (kamate 2,1 milion, naknade i provizije 409 hiljada). Dobit Atlas banke iznosila je 997 hiljada eura. Od kamata je banka imala prihod od 773 hiljade, a od provizija i naknada oko 2,4 miliona eura.

Komercijalna banka Budva zabilježila je profit od 333 hiljade (prihod od kamata milion, a provizija i naknada 139 hiljada), a Lovćen banka 330 hiljada (kamate 1,4 miliona, provizije i naknade 140 hiljada). Profit Prve banke iznosio je 219 hiljada (kamate dva miliona, provizije i naknade 302 hiljade) Universal banke 91 hiljadu (kamate 563 hiljade, provizije i naknade minus 13 hiljada), a Zapad banke 34 hiljade eura (kamate 566 hiljada, naknade i provizije 229 hiljada).

Guverner CBCG Radoje Žugić nedavno je kazao da su u sistemu bile tri ranjive banke i da je stepen ranjivosti smanjen kod dvije, a jedna je još ugrožena, pišu Vijesti.

jun 14, 2018 at 8:21 am