U regionu jača ideja bioenergetskih sela

Ilustracija (Inhabitat)

Selo Kostojevići kod Bajine Bašte u Srbiji proizvodiće i koristiti energiju iz obnovljivih izvora, prije svega iz biomase.

Ono je među sedam bioenergetskih sela iz regiona u projektu „Biovil“ koji finansira Evropska unija u cilju unapređenja kvaliteta života lokalnog stanovništva.

Prošle sedmice u Beogradu su pokazna iskustva Njemačke i Austrije koje posjeduju na stotine takvih sela, piše portal ekapija, dodajući da je u pitanju selo Kostojevići, trenutno jedino u Srbiji koje ima daljinski sistem grijanja, ali na mazut.

Selo je okruženo šumama u blizini rijeke Drine, a status bioenergetskog sela omogućiće im prelazak na efikasnije grijanje na biomasu, pa neće biti zavisni od skupih i prljavih energenata.

„Pored toga ekološki aspekat je ogroman, svi znamo koliko mazut zagađuje. Svi parametri, sva mjerenja zagađenosti čak i na selu pokazuju da je situacija alarmantna“, kaže Nenad Lečić iz Opštine Bajina Bašta.

Sva bioenergetska sela obuhvaćena projektom u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji i Rumuniji rade i na širenju toplovodne mrežu kako bi priključili što više korisnika.

Pored energetske i ekološke koristi, taj evropski koncept donosi i velike uštede na troškovima grijanja. Mihael Kurteš iz Opštine Perušić iz Hrvatske kaže da će sve javne institucije koje se griju na lož-ulje uštedjeti 40 do 50 odsto, u odnosu na postojeće grijanje.

Region raspolaže velikim potencijalom biomase od šumskih, drvnih i poljoprivrednih ostataka. „Trudimo se da u ovaj koncept uključimo i iskoristimo potencijal koji se do sada nije koristio“, kaže Vasil Božikaliev iz bioenergetskog sela u Makedoniji.

Bioenergetska sela jačaju lokalnu privredu, a prikupljanje i obrada biomase zapošljava njihove stanovnike. 

„To može podrazumijevti i udruživanje samih stanovnika u takozvane energetske zajednice, koji onda mogu postati vlasnici tog sistema – i korisnici i dobavljači“, kaže Miodrag Gluščević, vođa projekta iz Stalne konferencije gradova i opština.

U zemljama Evropske unije koncept bioenergetskog sela razvili su pokreti građana kako bi tehnološkim unapređenjem energetskog sektora poboljšali životnu sredinu. 

februar 6, 2018 at 2:30 pm