Investitor iz Londona zainteresovan za Kneževićevu IBM banku

Investitor iz Londona, kako Pobjeda nezvanično saznaje, dostavio je zahtjev Centralnoj banci za kupovinu, odnosno sticanje kvalifikovanog učešća u Invest banci Montenegro, vlasništvo Duška Kneževića.

Ipak, za sad se ne zna o kom se investitoru radi.

Iz IBM-a su nedavno potvrdili Pobjedi da je stigao zahtjev za kupovinu akcija.

“Menadžment IBM-a već nekoliko mjeseci pregovara o prodaji banke sa tri potencijalna kupca, od kojih je jedan zvanično obavijestio Centralnu banku. Potpisali smo ugovore o tajnosti podataka zbog čega nijesmo u situaciji da otkrijemo sa kim se razgovara”, saopštili su tada iz ove banke.

I iz Centralne banke našoj redakciji su ranije potvrdili da su dobili zahtjev za sticanje kvalifikovanog učešća u jednoj od banaka koja posluje u Crnoj Gori.

IBM je, zaključno sa septembrom prošle godine, što je posljednji izvještaj na sajtu CBCG, bila u minusu 356.000 eura. Od kamata je zaradila 437 hiljada eura, a od naknada i provizija 31.000 eura.

Glavni izvršni direktor ove banke je Zoran Nikolić, a u odboru direktora su Ljiljana Milić (predsjednica), Dragoljub Janković, Predrag Dašić, Basil Petrides i Aleksandar Krtinić. Ova banka bi 23. februara trebalo da održi vanrednu skupštinu akcionara. Ključna tačka je izbor novog borda.

Nedavno i iz CBCG su saopštili da ima interesovanja za kupovinu banaka koje su pokazale ranjivost u prethodnom periodu. Na pitanje koje su banke pokazale ranjivost, iz CBCG su opisno odgovorili.

Centralna banka kao dio redovnih supervizorskih aktivnosti prema bankama izriče mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. Već smo obavijestili javnost da mjere koje Centralna banka izriče bankama ne predstavljaju signal da je njihovo funkcionisanje ugroženo, već su one usmjerene na njihovo dodatno jačanje i unapređenje performansi saopštili su iz CBCG.

Naveli su da se svi parametri poslovanja banaka redovno prate.

Ukoliko postoje znaci slabljenja koji bi mogli ugroziti sigurnost i stabilnost pojedinačne banke i/ili ukupnog bankarskog sistema, Centralna banka preduzima adekvatne zakonske mjere objasnili su.

Akta kojima se izriču mjere prema bankama su, kako navode, označena određenim stepenom tajnosti. Centralna banka ne može učiniti dostupnim tražene podatke.

februar 28, 2018 at 8:29 am