Komercijalna banka: Profit iznad planiranog

Komercijalna banka iz Beograda je u prvih devet mjeseci ove godine nastavila sa pozitivnom tendencijom u svom poslovanju i zabilježila dobitak prije oporezivanja u iznosu od 5 milijardi i 698 miliona RSD, odnosno oko 48 miliona eura, što je više od dobitka planiranog Biznis planom i bolje od 1,7 milijardi RSD gubitka iz devet mjeseci 2016.

Očekuje se da će se ovako pozitivni trendovi u poslovanju Komercijalne banke nastaviti i do kraja godine, saopšeno je iz banke.

Kada je u pitanju visina akcionarskog kapitala, Komercijalna banka je i dalje među najboljima na tržištu. Pokazatelj adekvatnosti kapitala iznosi 27 odsto, što je značajno iznad regulatornog limita koji propisuje Narodna banka Srbije.

Što se tiče visine štednih uloga, Komercijalna banka je dugogodišnji lider na srpskom finansijskom tržištu i ta pozicija je još jednom potvrđena. Nivo štednje u Banci na dan 30. septembra ove godine iznosio je više od 1,6 milijardi EUR.

Po nivou bilansne aktive, prema posljednjim raspoloživim podacima, Komercijalna banka zauzima oko 12 odsto domaćeg bankarskog tržišta.

Komercijalna banka ima svoju podružnicu u Crnoj Gori – Komercijalnu banku AD Budva.

novembar 1, 2017 at 10:39 am