NLB dijeli dividende akcionarima, slovenačkoj „majki“ ide skoro sve

NLB Banka AD Podgorica obavještava akcionare da će, shodno Odluci redovne Skupštine akcionara, koja je održana 14. juna, isplatiti dividendu iz ostvarene dobiti u 2016. godini.

Bruto dividenda po akciji iznosi 0,5136 eura.

U skladu sa čl.29 i 29.a. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, dividende su predmet oporezivanja porezom po odbitku po stopi 9%, osim ako međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije regulisano. Isplata dividende će se vršiti u neto iznosu, nakon odbitka poreza.

Pravo na dividendu imaju akcionari NLB Banke AD Podgorica koji su bili registrovani kao akcionari u listi akcionara kod Centralne depozitne agencije na dan održavanja Skupštine akcionara kada je donijeta odluka o isplati dividende, odnosno na dan 14.06.2017. godine, navodi se na sajtu banke.

Isplata dividende će početi 1. novembra a akcionarima koji imaju otvoren transakcioni račun u NLB Banci AD Podgorica, novac će biti isplaćen na račun.

Akcionari koji nemaju otvoren račun u NLB Banci AD Podgorica, treba da dostave broj bankovnog računa za uplatu dividende.

Najveći akcionar crnogorske NLB banke je majka banka iz Slovenije, pa će njoj pripasti 99,83 odsto dividendi.

novembar 1, 2017 at 2:14 pm