Nova organizacija uprave Hrvatskog Telekoma

Nadzorni odbor Hrvatskog Telekoma na današnjoj sjednici podržao je projekat reorganizacije HT-a, „kako bi cijela kompanija preuzela više odgovornosti za svoje korisnike u novoj fazi poslovanja koja će uslijediti“.

Ključna promjena je da kompanija korisničko iskustvo uže i jače veže uz svoj brand i svoje usluge, piše SEEbiz.

Zato je Nadzorni odbor donio odluku da će od 1. maja na nivou Uprave sve aktivnosti povezane s korisničkim iskustvom – pozivni centar, tehnička podrška i operacije, biti smještene u područje za privatne korisnike i područje za poslovne korisnike.

Sadašnjem članu Uprave i glavnom direktoru za korisničko iskustvo Borisu Bateliću 1. maja ističe mandat i od tog datuma stupa na snagu nova organizacija Uprave koja ukida tu funkciju.

U četvorogodišnjoj fazi transformacije koja je iza kompanije, bilo je ključno osigurati preduslove za kvalitetniju komunikaciju i brigu o korisniku. Zahvaljujući Borisu Bateliću to je učinjeno s najvišeg upravljačkog nivoa i HT je uz njega mnogo naučio o važnosti i upravljanju korisničkim iskustvom.

Uprava će raditi u sastavu od šest članova: Davor Tomašković, predsjednik, Daniel Daub, zadužen za finansije, Boris Drilo, zadužen za tehničke i informacione funkcije, Nataša Rapaić zadužena za segment privatnih korisnika i njihovo korisničko iskustvo, Saša Kramar, zadužen za segment poslovnih korisnika i njihovo korisničko iskustvo te Marija Felkel zadužena za funkcije ljudskih resursa.

februar 27, 2018 at 7:16 pm