EBRD zadržao prognozu rasta crnogorske ekonomije

Sa gradilišta autoputa (Bemax)

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), sa sjedištem u Londonu, zadržala je u majskom izvještaju raniju prognozu rasta crnogorske ekonomije za ovu godinu od 3,3 odsto.

Ta institucija koja kreditira Crnu Goru za narednu godinu prognozira rast od 2,7 odsto.

„Ekonomske aktivnosti u 2017. godini bile su veće od očekivanih i sada se procjenjuju na 4,4 odsto, a rast je podstaknut uglavnom privatnom potrošnjom koja je pogurna od relativno visoke stope rasta kredita. Investicije su takođe značajno uticale na rast kao i građevinski sektor – projekti gradnje autoputa koju finansira kineska EXIM banka a gradi kineska kompanija CRBC, kao i nekoliko značajnih projekata u turizmu“, navodi se u izvještaju.

EBRD navodi da je rastao i turistički sektor, potpomognut sa većim brojem turista u 2017. godini od 10,3 odsto.

„Rizici u finansijskom sektoru su se smanjili zbog kvaliteta imovine a bankarski sektor se povećao. Udio nenaplativih kredita (NPL) pao je na svega 7,2 odsto ukupnih kredita. Međutim, održivost javnih finansija i dalje je glavni rizik i zahtijevao je sprovođenje nekoliko mjera štednje. Zadržavamo prognozu rasta 2018. godine od 3,3 odsto u 2018, dok očekujemo daljnje usporavanje rasta u 2019. na 2,7 odsto, kako fiskalne mjere štednje počinju slabiti i trenutni ciklus izgradnje dođe do svog završetka“, navode u izvještaju eksperti EBRD-a.

maj 10, 2018 at 10:23 am