Biznis i zdravlje

Nađite pola sata dnevno za šetnju

Fizička aktivnost u trajanju od pola sata dnevno trebalo bi da bude rutina svakog savremenog čovjeka. Brzina savremenog doba i sjedenje u kancelarijama pogubni su za zdravlje čovjeka. Međutim, ako nijeste u kondiciji, najbolja fizička […]